Thông tin giỏ hàng của quý khách

Cách sử dụng giỏ hàng của Hóa Chất Nam Bộ

> Quý khách có thể thêm sản phẩm, bớt sản phẩm hoặc xóa sản phẩm nếu chọn nhầm sản phẩm vào giỏ hàng!

> Nếu có mã giảm giá quý khách hãy nhập vào mã giảm giá vào ô mã giảm giá sau đó click vào sử dụng mã giảm giá để đơn hàng sẽ được giảm giá theo mã giảm giá đã được định dạng sẵn.

> Sau khi thay đổi xong thông tin hoặc nhập mã giảm giá xong vào giỏ hàng quý khách tiến hành cập nhật lại giỏ hàng và tiến hành thanh toán khi bấm vào nút thanh toán để hiện ra thông tin thanh toán!

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng