Kháng Sinh Thủy Sản PRAZIQUANTEL

Đặc biệt hiệu quả với nhiều loại ký sinh trùng như: giun, sán lá mang, sán lá gan, sán dây, trùng bánh xe, trùng vỏ dưa…

Thuốc có tác dụng rất hiệu quả trên cả ấu trùng và sán trưởng thành.

So sánh