Siêu Tăng Trọng Lượng Cho Heo EMERALD

Sản phẩm tăng trọng giúp vật nuôi Gia súc, gia cầm và thủy sản lớn nhanh, giảm hệ số FCR, tăng hệ số ADG.Kích thích tính thèm ăn ở vật nuôi, làm cho vật nuôi ăn nhiều hơn và đồng thời sản phẩm còn kích thích hệ tiêu hóa của vật nuôi, giúp vật nuôi tiêu hóa tốt hơn, từ đó vật nuôi sẽ lớn nhanh hơn.