Kháng sinh Thủy sản CEFALEXIN

Đặc trị gan tụy, nhiễm khuẩn trên tôm. Các bệnh gan thận có mủ ở cá giống và cá thịt, ếch, ba ba, lươn, động vật thủy sản….

Có hiệu quả đặc biệt đối với các bệnh xuất huyết, đốm đỏ, phù mắt, phù đầu, trắng da, da tuột vảy, tuột nhớt, gan mủ, sình bụng, nổ mắt, quẹo cổ ở ếch.