Kháng Sinh Thủy Sản PRAZIQUANTEL

Đặc biệt hiệu quả với nhiều loại ký sinh trùng như: giun, sán lá mang, sán lá gan, sán dây, trùng bánh xe, trùng vỏ dưa…

Thuốc có tác dụng rất hiệu quả trên cả ấu trùng và sán trưởng thành.