Kháng sinh Thủy Sản RIFAMPICIN

Diệt khuẩn tốt, hạn chế các bệnh nhiễm trùng, có hoạt tính với các chuẩn Mycobacterium vi khuẩn lao

Là kháng sinh phổ kháng rộng, có tác dụng đối với các vi khuẩn Gram (+) và Gram (-)

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do các chủng Staphylococcus kể cả các chủng đã kháng Methicillin.