Kháng Sinh Thủy Sản FLORFENICOL

Đặc trị nhiễm trùng máu, gan thận mủ, xuất huyết trên cá da trơn/cá tra.

Chuyên trị chủng khuẩn Vibrio spp gây bệnh: hoại tử gan tụy, viêm gan, sưng gan, phân trắng, mòn phụ bộ,…phổ biến trên tôm. Hiện tượng tôm bị chết sớm…