Kháng Sinh Thủy Sản COTRIM

Đặc trị các bệnh về đường ruột tôm, đường ruột đứt khúc, phân đỏ lỏng.
Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm.
Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas như đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,… trên cá nuôi nước ngọt.
Có hiệu quả cao trong phòng và trị bệnh phân trắng, hoại tử gan tụy trên tôm.