Kháng Sinh Thủy Sản SULFADIMIDINE SODIUM

Chuyên trị chủng khuẩn Vibrio spp, vi khuẩn gây bệnh: hoại tử gan tụy, phân trắng, mòn phụ bộ,…phổ biến trên tôm.

Kháng sinh cho tôm Sulfadiazine giúp loại bỏ vi khuẩn gây nhiễm trùng, ngăn chặn việc sản xuất của axit folic bên trong tế bào vi khuẩn, từ đó tình trạng nhiễm trùng giảm dần và khỏi hẳn.