Kháng Sinh Thủy Sản SULFADIMIDINE SODIUM

Điều trị: bệnh do tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, viêm ruột,…

Chuyên trị chủng khuẩn Vibrio spp, vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy, phân trắng, mòn phụ bộ…phổ biến trên tôm.

Khi tôm bệnh, dễ chết, ít ăn, tiêu chảy khiến giảm sút lợi nhuận của người nông dân.