VITAMIN C Nguyên liệu Thủy sản

Giúp tăng sức đề kháng, giảm stress cho tôm cá, chống sốc nhiệt khi thời tiết thay đổi.

Phục hồi sức khỏe cho tôm cá nhanh khỏi bệnh.