POVIDONE IODINE ẤN ĐỘ – HÀNG SẢN XUẤT

Diệt nhanh vi khuẩn, vi rút, nấm mốc trong nước, ao nuôi tôm cá và thủy sản.

Đặt trị các bệnh do vi khuẩn gây ra như: cụt râu, mòn đuôi, sưng mang đen mang… ở tôm. Ngăn ngừa các bệnh về đầu vàng, đỏ thân ở tôm.