POVIDONE IODINE ẤN ĐỘ

Tiêu diệt nhanh vi khuẩn, vi rút, nấm mốc trong nước, ao nuôi tôm cá và thủy sản.

Đặt trị các bệnh do vi khuẩn gây ra như: cụt râu, mòn đuôi, sưng mang đen mang… ở tôm. Ngăn ngừa các bệnh về đầu vàng, đỏ thân ở tôm.

Tạt nhanh trong nước, diệt khuẩn nhanh và mạnh.