YUCCA SCHIDIGERA BỘT – BROOKSIDE AGRA

Xử lý nhanh khí độc trong ao. Cải thiện chất lượng nước, từ đó nâng cao năng suất và lợi nhuận ao nuôi.

Cấp cứu khi tôm nổi đầu do tăng lượng H2S trong ao.

Gia tăng tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ hao hụt tôm con khi nuôi ở mật độ cao. Kích thích tôm lột xác.