MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY & NƯỚC (AQUA CLEAR)

Xử lý môi trường ao nuôi khi có dấu hiệu đang suy giảm chất lượng nước. Giúp khắc phục tình trạng môi trường đang nhiễm khí độc nặng như: H2S, NH3… giúp chuyển hóa khí độc cho ao nuôi.

Phân hủy bùn bã hưu cơ như: phân tôm – cá, thức ăn thừa, mùn, rác hữu cơ…trong ao nuôi. Hạn chế sự phát triển vượt ngưỡng của tảo.

Giúp ao nuôi ổn định màu nước, ổn định pH. (Thời gian lưu giữ màu nước từ 7 – 10 ngày) Cung cấp đủ Oxy hòa tan trong nước giúp tôm, cá phát triển tốt hơn.