YUCCA – HÀNG SẢN XUẤT

Giúp khắc phục tình trạng ao dơ do xác tôm chết, thức ăn dư thừa
Gia tăng tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ hao hụt tôm con khi nuôi ở mật độ cao. Kích thích tôm lột xác.
Xử lý nhanh khí độc trong ao. Cải thiện chất lượng nước, từ đó nâng cao năng suất và lợi nhuận ao nuôi. Cấp cứu khi tôm nổi đầu do tăng lượng H2S trong ao.