SIÊU MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY NƯỚC SILVER BIO

Chuyên dùng cung cấp và duy trì lượng lớn vi sinh có lợi cho ao tôm, cá.

Xử lý nhanh, triệt để các chất bùn bã hữu cơ ở tầng đáy ao tôm cá như: phân tôm cá, thức ăn dư thừa, xác vi sinh vật,…. hiệu quả ngay sau 2-3 tiếng sử dụng.

Làm trong nước và tạo màu nước đẹp, ổn định và cân bằng pH trong nước.